Arkitektens hantverk – en installation av Alexis Pontvik

Välkommen till vernissage för utställningen Arkitektens hantverk, lördagen den 29 april 18 – 20. Utställningen invigs 18.30 i Studion, plan 4, Konstakademien .

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia