Batavernas trohetsed till Claudius Civilis

Välkommen till Konstakademien och Batavernas trohetsed, fredagen den 21 mars

Den 21 mars premiärvisas Rembrandts "Batavernas trohetsed till Claudius Civilis”, Konstakademiens målning, i Rijksmuseum, Amsterdam. Målningen ingår som en central del i specialutställningen i museets hedersgalleri.

Detta historiska ögonblick vill Konstakademien uppmärksamma genom att Akademiens tf preses Leif Bolter samma dag berättar om målningen i projektrummet, Galleri Öst, klockan 17.

Passa på att även se det nya förslaget för Slussen.

Atelier Food har öppet.

Fredagen den 21 mars har projektrummet öppet klockan 16 – 20.

Klicka här om ni vill avsluta prenumerationen på nyhetsbrev från Konstakademien

Konstakademien, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C, www.konstakademien.se

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera