Bokrelease och samtal

Ulf Linde i samtal med Daniel Birnbaum och Jan Åman lördagen den 4 maj kl. 15, Konstakademien

Med anledning av att De ou par Marcel Duchamp par Ulf Linde nu ges ut på Sternberg Press för internationell distribution samtalar redaktörerna Daniel Birnbaum och Jan Åman med professor Ulf Linde den 4:e maj kl. 15 på Konstakademien. Då släpps de ca 300 exemplar som är reserverade för den svenska marknaden. Boken är en utvidgad och bearbetad version av den katalog som producerades i samband med utställningenDe ou par Marcel Duchamp par Ulf Linde, som visades på Konst-akademien hösten 2011. Utställningen hyllades bland annat av Ronald Jones i Artforum som "an extravaganza of an exhibition".

Den engelska utgåvan introducerar utställningen och Ulf Lindes snart 60-åriga "besatthet" i Marcel Duchamps konstnärskap för en internationell publik. Boken har redan erhållit stor uppmärksamhet och stod i centrum när New Yorks konstmässa, Armory Show, i år firade sitt 100-årsjubileum. Boken var föremål för ett av mässans huvudseminarier, där

Carlos Basualdo vid Philadelphia Museum of Art, professor Molly Nesbit vid Vassar College, konstnären Paul Chan, Moderna Museets chef Daniel Birnbaum samtalade om Duchamp och Linde under ledning av Jan Åman. Den senare hade även inbjudits att speciellt för Armory Show curera en kondenserad version av utställningen på Konstakademien, som en markering av att det var 100 år sedan Duchamp först skapade sensation i New York.

Med boken blir Ulf Lindes arbete som uttolkare och replikmakare av Marcel Duchamp i samlad form tillgängligt för en internationell publik. I boken finns Lindes "slutgiltiga" text om Duchamp, där han genom att förena matematik och poesi länkar samman de centrala verken av Duchamp – en text som redan fått stor betydelse för förståelse av Duchamp. Det innebär att Lindes position som en av världens ledande Duchamp-uttolkare manifesterats och att Moderna Museets Duchamp-samling än tydligare framstår som den kanske viktigaste Duchampsamlingen efter den på Philadelphia Museum of Art.

Boken omfattar 256 sidor och är utgiven i hårdpärm, formgiven av Martin Frostner och Oskar Svensson, översatt av Tomas Tranaeus samt med en foto-dokumentation av Andreas Ackerup. Förutom texter från 1963 till 2011 av Ulf Linde återfinns i boken texter av Daniel Birnbaum, Susanna Slöör, Jan Åman och Henrik Samuelsson. Ulf Linde finns tillgänglig för signering av boken.

Boken har blivit möjlig genom generöst stöd från Åke Bonnier, Lena och Per Josefsson samt Sven Ivar och Siri Linds fond.

Begränsat antal platser. Atelier Food erbjuder i samband med och efter samtalet dryck och smak.

För mer information kontakta Katriina Kallin, katriina.kallin@konstakademien.se, 08-232 945

Konstakademien, Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C, www.konstakademien.se

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera