Dags för den fjärde delen i Dialogen – Akademiledamoten Olle Granath föreläser om svensk konst efter 1945, del 1. Den 4 november klockan 18:00.

Konstakademien arrangerar en samtalsserie om konst- och arkitekturundervisning under läsåret 2015-16 i avsikt att belysa förhållandena på högskolor och förberedande skolor i Sverige. En rad inbjudna konstnärer, arkitekter, professorer, lärare och studenter kommer att regelbundet föra dialog inför en deltagande publik under det kommande läsåret

Vilken roll har undervisningen haft, vilken har den nu och i framtiden? Vilken ansvar har yrkesutövarna för att bevaka utbildningarnas utveckling och kvalitet? 

I växelspel med samtalsserien kommer under läsåret ett antal nyskrivna essäer om konstundervisning att publiceras efter hand på Konstakademiens hemsida och på Omkonst.com.

De sammanfattade dialogerna, andra tidigare publicerade texter på temat samt de nya undervisningsessäerna kommer att samlas i Konstakademiens skriftserie. De kommer att som essäsamlingen ”Dialoger” kunna beställas direkt hem till brevlådan.

För mer information kontakta Susanna Slöör, redaktör för projektet, ständig sekreterare i Konstakademien, susanna.sloor@konstakademien.se, 070-792 81 86.


Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera