Doris Salcedo tilldelas Rolf Schocks pris

Rolf Schocks pris i de visuella konsterna 2017 tilldelas Doris Salcedo "för hennes enastående förmåga att materiellt manifestera förlust och saknad. Hennes känsliga och djupt engagerade arbete berör de långvariga konsekvenserna av krig och dödligt våld och synliggör smärtan, sorgen och de efterlämnade tomrummen i själen, i hemmet och i hela samhällen".

I tre decennier har Doris Salcedo närvarande och inkännande arbetat med skulptur, installation och ceremoniella interventioner i det offentliga rummet.

Skalan är monumental, Salcedo skapar tryckande tyngd och svindlande djup, men verken kan också vara så intima och spröda att de bara ska vidröras med en fingertopp - ett modigt och inkluderande konstnärskap som bygger på efterforskningar, minnen och vittnesmål. Aktionerna på offentliga platser har många medskapare. Salcedos verk är allmänmänskliga och drabbande även för de som inte känner till de ursprungliga händelser som dessa mäktiga verk berör.

Doris Salcedo är en colombiansk skulptör utbildad vid universiteten i Bogota och New York, som tilldelats en rad priser och utmärkelser för sitt djupt engagerade arbete.

Mer information, pressbilder och kontaktuppgifter finns på www.rolfschockprizes.se.

Om priset

Rolf Schock, som vid sin bortgång 1986 efterlämnade en stor förmögenhet, uttryckte i sitt testamente att Kungl. Vetenskapsakademien ska utse en pristagare i logik och filosofi och en i matematik, att Kungl. Akademien för de fria konsterna ska utse en pristagare i en av de visuella konsterna och att Kungl. Musikaliska akademien ska utse en pristagare i en av de musikaliska konsterna.

Förmögenheten förvaltas av stiftelsen The Schock Foundation och från och med i år delas priset ut varje år.

Årets prisutdelning kommer att ske på Kungl. Vetenskapsakademien under en ceremoni den 14 november 2017. Mer information kommer att finnas på www.kva.se/kalendarium.

Prissumman uppgår till 500 000 kronor per prisområde, sammanlagt 2 miljoner kronor.

Beslutet om prisen fattades den 11 januari (Logik och filosofi, Matematik), 2 februari (De visuella konsterna) och 6 februari (De musikaliska konsterna).

Mer information om priset och övriga pristagare finns på http://kva.se/Priser/Rolf-Schock-prisen.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia