Finnisage idag! Ständig sekreterare Susanna Slöör ger en specialvisning av Jubileumssalongen i dag klockan 13.00.

Jubileumssalongen  är en ny årlig utställning med verk skänkta av Konstakademiens ledamöter till förmån för den nyinrättade Jubileumsfonden, den enda fond som är grundad av ledamöterna själva. Syftet är att stödja fortbildning av konstnärer och arkitekter i alla åldrar och den första utdelningen planeras till år 2018, i samband med 250-årsminnet av Konstakademiens äldsta protokollförda sammanträde.

Konstakademiens ledamöter önskar grundlägga en fond till stöd för fortbildning inom konst och arkitektur. Fonden skall användas för exempelvis arbetsstipendier, ateljé- och utställningsstipendier samt som mentorstöd till konstnärer och arkitekter. Den första utdelningen ur fonden planeras till jubileumsåret 2018 då Konstakademien firar 250-årsminnet av det första protokollförda sammanträdet år 1768. Därför ska fonden heta  Jubileumsfonden .

För att samla medel till Jubileumsfonden skänker ledamöter regelbundet verk till  Jubileumssalongen . All försäljning tillfaller Jubileumsfonden.

Mellan de årliga Jubileumssalongerna kommer många ledamöters verk samlas i den beständiga  Jubileumssamlingen  vars verk visas och finns till salu i främst Galleri Öst.

I dag är sista chansen att få vara med om den exklusiva specialvisningen. Missa inte den!

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera