För första gången har det prestigefyllda Sergelpriset delats ut till en kvinna. Eva Lange mottog priset vid Konstakademiens högtidssammankomst.

Den 6 februari hölls Konstakademiens högtidssammankomst. Vid ceremonin delades Sergelpriset ut till skulptören Eva Lange medan konstnären Hans Wiegert tilldelades Egron Lundgrens medalj. Därutöver delades priser, belöningar och stipendier ut till 15 konstnärer.

Vid den årliga högtidssammankomsten uppmärksammades en rad framstående konstnärer för sina arbeten. Det stora Sergelpriset tilldelades Eva Lange, den första kvinna som mottagit detta pris. Vidare emottog Hans Wigert Egron Lundgrens medalj , som är Konstakademiens främsta hedersbetygelse för framstående gärningar inom akvarellkonsten.
Övriga mottagare av priser, belöningar och stipendeier var, i presentationsordning, Olle Bonniér, Laris Strunke, Eva Zettervall, Carl Johan De Geer, Berit Lindfeldt, Sirous Namazi, Eva Lindström, Dan Wirén, Christine Ödlund, konstnärsduon Peter Johansson och Barbro Westling, Monalisa Brieditis, Akay, Anna Lidbjörk och Julia Selin. Sammanlagt delades priser, belöningar och stipendier ut för drygt 800.000 kronor.

Adresseringar och fullständiga motiveringar finns på www.konstakademien.se

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar