Föreläsning om Den tänkande handen, 25/4

Inför utställningen med de tio nominerade till tävlingen Den tänkande handen – Hans Majestät Konungens stipendietävling för unga tecknare – hålls en föreläsning den 25 april klockan 18.00 i Konstakademiens hörsal.
Fri entré, begränsat antal platser.

Välkommen! 

Medverkande är docent Magnus Olausson, Chef för avdelningen Samlingar och forskning, Nationalmuseum, vice preses professor Fredric Bedoire, Konstakademien, och professor Alexis Pontvik, KTH, ledamot av Konstakademien. Efter de tre korta föreläsningarna leder ständig sekreterare Susanna Slöör ett panelsamtal med Fredrik Söderberg, Martina Müntzing och Nina von Schmalensee.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera