i dag, klockan 15.00, öppnar Like a bug i Konstakademiens hörnateljé. Välkommen!

One off these flew in to the bush by my door today as I was painting my house. I thought it was a wasp, so I went to investigate and saw this crazy looking thing instead
His flaws were many
He was full confidence

Now, the story continues
Now more danger...No more fun
Hey, waiter, I'm in my soup.

BUG

Opening: Thursday 15:00-20:00; Friday-Sunday 12:00-18:00

http://like-a-bug.tumblr.com

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera