I morgon: Nytt samtal i Dialogen – konstnärerna Nina Bondeson (fd professor) och Mårten Medbo (doktorand)

”Ursäkta, var ligger hantverksuniversitetet?” ett samtal om kunskapshierarkier i konstutbildningen med konstnärerna Nina Bondeson (fd professor) och Mårten Medbo (doktorand), den 11 november klockan 18:00, Hörsalen.

Dialogen är gratis och öppna för alla. Det krävs ingen föranmälan.

Läs mer om Dialogen här, där du också kan ladda ner seriens publikationer.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera