INFORMATION  SAKNAS PGA  Björn Stampes – utställningsstipendiat 2015

Välkommen till vernissage i morgon, den 7 november kl 12 –16. Konstakademiens tf preses Leif Bolter inviger kl. 13.30, i Galleri Väst.

Björn Stampes är en konstnär som vårdar tingen. Ett antal återkommande figurationer visas upp i rummet, strama objekt, tillsvarvade slutna formationer, ett antal permutationer och upplägg, ofta vilande på en konsol fäst i väggen. Stampes är en målande skulptör eller en skulpterande målare någonstans ute i det utvidgade fält där merparten av de intressanta bildkonstnärerna idag uppehåller sig. Det är ett gränsarbete som utspelas i Stampes konst, ett utstakande av var en tillblivelse kan äga rum, eller ett möte med något annorledes kan uppstå.

Läs hela Teddy Hultbergs text på konstakademien.se

Utställningen pågår mellan den 7 november och den 6 december 2015 i Galleri Väst. 
Tisdag – fredag 11–17, lördag – söndag 12 –16.

KON Stampes Inbjudan A4

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera