INSIDE architecture - föreläsningar

 

Programansvarig: Kerstin Wickman, ledamot i Konstakademien, professor em.  i design- och konsthantverkshistoria.

 

Onsdagen den 14 februari kl 18:00 – 19.00 i Konstakademiens Hörsal, plan 2

Inredningsarkitekt – ett nytt yrke växte fram.
Introduktion: Kerstin Wickman.

Rummets iscensättning – Carl Malmsten som inredningsarkitekt.
Föreläsare: Silva Malmsten, konstnär och konsthistoriker.

 

Onsdagen den 21 februari kl 18:00 – 20.00 i Konstakademiens Hörsal, plan 2

Interiörer – ett hotat kulturarv.
Föreläsare: Intendent, docent Johan Örn, ArkDes, Stockholm.

”Aktuella projekt – Nationalmuseum och Centre Culturel Suédois, Paris. Inredningsarkitektens kompetens är nödvändig.”

Inredningsarkitekten och designskribenten Hedvig Hedqvist diskuterar med bland andra inredningsarkitekten Gabriella Gustafson, TAF arkitekt- och designkontor.

 

Onsdagen den 28 februari kl 18:00 i Konstakademiens Hörsal, plan 2

Inredningskonsten. Behövs den?
Uppdragsgivaren och gestaltaren.

En diskussion med inredningsarkitekten Jonas Bohlin, ledamot i Konstakademien och restauratören PG Nilsson.

Samtalsledare: Kerstin Wickman.

 

 

Konstakademien
Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C (hiss)
Stockholm
08-23 29 45
www.konstakademien.se

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera