Konst & Kungar, Vetenskap & Nostalgi – intendent Eva-Lena Bengtsson föreläser

Gammalmodigt och dagsaktuellt i Litografiskt Allehanda 1859-1865, i Konstakademiens bibliotek tisdagen den 10 november klockan 18.30. Fri entré.

Litografiskt Allehanda var en ambitiöst illustrerad tidskrift som kom ut mellan 1859 och 1865. Grundaren Axel Jakob Salmson var också pionjär inom färglitografin i Sverige. Många svenska konstnärer medverkade med bilder, och ibland även med text därtill.

Innehållsligt är Litografiskt Allehanda ett tidstypiskt fenomen som vill ta ett stort grepp över inte bara konst, utan även teknisk utveckling, politiska frågor och kartläggning av naturen. Kulturpersonligheter, sensationer och moraliska pekpinnar avlöser varandra i text och bild. Tidskriften deklarerar sig vilja skildra ”Hela världens fenomen & människans intressen”.

L.A. är intressant även för sitt bruk av litografisk teknik och därmed också konstnärligt uttryck. När Axel Jakob Salmson lämnar Sverige på grund av ekonomiska svårigheter tar Abraham Lundquists tryckeri över och därmed förändras bildspråket väsentligt.

Välkommen!

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera