Konstakademien har valt ny preses och vice preses


Konstakademiens ledamöter har valt konstnär Leif Bolter till preses och arkitekturhistorikern Fredric Bedoire till vice preses. Båda för perioden 2016 – 2018.

Leif Bolter, ledamot i Konstakademien sedan 1987, vice preses 2013, är från och med 2016 Konstakademiens preses. År 2007 förlänades han Prins Eugens medalj. Han är född 1941, utbildad på Konsthögskolan under Arne Jones och Asmund Arle och därefter på Slade School of Fine Arts i London efter stipendium från British Counsil.
Läs hela texten om Leif Bolter här.

Fredric Bedoire, hedersledamot i Konstakademien sedan 2007, är från och med 2016 vice preses i Konstakademien. Han är född 1945, professor em. vid Kungl. Konsthögskolan, fil. dr i konstvetenskap vid Stockholms universitet 1974 och docent där 1975. 
Läs hela texten om Fredric Bedoire här.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia