Konstakademiens stipendier våren 2018

 

Konstakademien förvaltar sedan lång tid ett antal stiftelser och fonder vars avkastning i form av stipendier och belöningar skall gå till konstnärer och arkitekter. Vissa av dessa är möjliga att söka medan andra delas ut av särskilda nämnder såsom pris och belöningar.

 

 

Konstakademiens stipendier för konststudenter och unga konstnärer år 2018
Från och med den 6 februari är det möjligt att ansöka om 2018 års stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt de stipendier som är riktade till unga konstnärer.

Ansökningsperioden avslutas den 20 februari.
Fullständig information finns på Konstakademiens hemsida
 

Den tänkande handen
I ett samarbete med Kungl. Hovstaterna utlyses den 6 februari den andra omgången av teckningstävlingen Den tänkande handen, med syfte att av tio finalister utse tre teckningsstipendiater som vardera tilldelas 100.000 kronor.

De tio uttagna tävlanden inbjuds att delta i en utställning med sina tävlingsbidrag. Tävlingsutställningen äger rum i Gustaf III Antikmuseum på Kungliga Slottet.

Ansökningsperioden avslutas den 20 februari.
Fullständig information finns på Konstakademiens hemsida

 

Konstakademien
Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C (hiss)
Stockholm
08-23 29 45
www.konstakademien.se

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera