Konstakademiens stöd och stipendier för konststudenter och unga konstnärer år 2016 – ansökningsperioden har börjat. Välkommen med din ansökan.

Stipendieansökans första etapp omfattar stipendier ur de fonder och stiftelser som är avsedda för konststudenter under högskoleutbildning i Sverige samt stipendier riktade till unga konstnärer.
Därutöver utlyser Konstakademien ett kombinerat ettårigt ateljé- och arbetsstipendium för konstnärlig fortbildning och fördjupning. Stipendiaterna kommer att ingå i ett nätverk i samverkan med stipendiater från fem andra kungliga akademier inom det nyinrättade Bernadotteprogrammet.
Klicka här för en fullständig beskrivning av de utlysta stipendeirna.

Efter att den digitala registrerings- och ansökningsfunktionen varit tillgänglig en vecka har några frågor dykt upp.
Klicka här för frågor och svar kring denna.
Saknas svar på din fråga i formuläret ovan eller i ansökningsinstruktion. Tveka inte att höra av dig.
Mejla: susanna.sloor@konstakademien.se

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera