Laris Strunke ställer ut, presenterar en bok och bjuder på klavikordmusik – på Konstakademien 4/10. Dessutom en performance.

Mellan 4 och 12 oktober ställer Laris Strunke ut tuschmålningar och målningar i Studion på Konstakademien.
På vernissagedagen – den 4 oktober – presenteras boken om Laris Strunkes tuschmålningar och så bjuds det på klavikordmusik av Mats Persson.

LARIS STRUNKE – TUSCHMÅLNINGAR 1980 - 2014, MÅLNINGAR 2014

Vernissage lördagen den 4 oktober kl. 12 – 16.
Mats Persson spelar klavikord kl. 13.
Presentation av boken Laris Strunke. Tuschmålningar kl. 14.
Utställningen pågår 4 – 12 oktober i Ateljén, Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm. 

En institution och ett instrument som inte har träffats på 279 år är Konstakademien, grundad 1735, och klavikordet, konstruerat 1700. Premiärmötet sker lördagen den 4 oktober kl. 13 i Studion med Mats Persson och hans klavikord. Han spelar sina favoriter Frescobaldi (1583 - 1643) och Duben (1628-1690) och improviserar nyskapande inför Laris Strunkes målningar.

HUR LÅTER TUSCHMÅLNINGAR? 

Performance onsdagen den 8 oktober kl. 18.
Ateljén, Konstakademien, Fredsgatan 12, Stockholm. 

Performance med Laris Strunke och Mats Persson. Mats Persson fortsätter spåret efter Modest Musorskijs tavloir på en utställning 1872 och Morton Feldman med impulser från Philip Guston, men uruppför också nyskrivna kompositioner till Laris Strunkes tuchmålningar.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Media

Media