Mikko Laaksonen om den finländske arkitekten Erik Bryggman den 19 april

Onsdagen den 19 april klockan 18.00, i Konstakademiens Hörsal, föreläser dr Mikko Lasksonen om den finländske arkitekten Erik Bryggman. Fri entré, begränsat antal platser. Välkommen!

Arkitekten dr Mikko Laaksonen föreläser den 19 april om den finländske arkitekten Erik Bryggman (1891-1955), en av det nordiska 1900-talets främsta arkitekter, upphovsman till bl a Uppståndelsekapellet i Åbo och restaureringen av Åbo slott. Han står nära både Aalto och Asplund och har stor relevans också för den svenska arkitekturutvecklingen. Mikko Laaksonen har nyligen utkommit med ett stort arbete om Bryggman, som han är den främste kännaren av.

Interiör från Bryggmans Uppståndelsekapellet i Åbo 1938-41.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia