Nytt samtal i Dialogen – konstnärerna Nina Bondeson (fd professor) och Mårten Medbo (doktorand)

”Ursäkta, var ligger hantverksuniversitetet?” ett samtal om kunskapshierarkier i konstutbildningen med konstnärerna Nina Bondeson (fd professor) och Mårten Medbo (doktorand), den 11 november klockan 18:00, Hörsalen.

Dialogen är gratis och öppna för alla. Det krävs ingen föranmälan.

Läs mer om Dialogen här , där du också kan ladda ner seriens publikationer.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera