OBS! Ändrad lokal för dagens samtal i Dialogen: det kommer att äga rum i Galleri Öst, Konstakademien.

I samtalet deltar arkitekturprofessorerna Henrietta Palmer (Chalmers och tidigare KKH), Elizabeth Hatz och akademiledamoten Fredric Bedoire, professor em. i arkitekturhistoria vid KKH. Samtalet börjar som tidigare meddelats klockan 18:00.

Dialogen är en serie samtal om konst- och arkitekturundervisning som arrangeras av Konstakademien under läsåret 2015-16, i avsikt att belysa förhållandena på högskolor och förberedande skolor i Sverige. En rad inbjudna konstnärer, arkitekter, professorer, lärare och studenter kommer att regelbundet föra dialog inför en deltagande publik under det kommande läsåret.

Hösten/vinterns sista arrangemang är akademiledamoten Olle Granaths föreläsning: Svensk konst efter 1945, del 2. Detta den 2 december.

Alla programpunkter i Dialogen är gratis och öppna för alla. Det krävs ingen föranmälan.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera