Pressmeddelande (In)visible Dialogues

------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Cision http://www.cisionwire.se http://www.cisionwire.se/konstakademie/pressmeddelande--in-visible-dialogues162214 Följande filer finns att ladda ned: http://feed.ne.cision.com/client/waymaker1/f.aspx?id=1959945&fn=wkr0007.doc

Taggar:

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Dokument & länkar