Pressmeddelande: Noréns Orestien på Konstakademien, vernissage lördag 9 april, kl. 12-16

PressmeddelandeNoréns Orestien på Konstakademien - Teaterfotografier av Patrik Gunnar Helin 9-24 april, Fredsgatan 12 Vernissage lördag 9 april, kl. 12.00 - 16.00

Konstakademien visar samarbetet mellan regissören Lars Norén och fotografen Patrik Gunnar Helin. Den aktuella föreställningen som skildras är uppsättningen av Aiskylos trilogi Orestien, bearbetad och regisserad av Norén, hans första föreställning som konstnärlig ledare på Folkteatern i Göteborg.

Patrik Gunnar Helin följde arbetet från kollationeringen fram till premiären den 13 mars 2010. Resultatet är en serie både vackra och skrämmande bilder som intimt skildrar repetitionsarbetet med världens äldsta bevarade sceniska verk.

Nu visas ett fyrtiotal fotografier ur det digra bildmaterialet på Konstakademien tillsammans med delar av rekvisitan från föreställningen. Både passionerad kärlek och ond bråd död ryms i bilderna.

Lars Norén om Patrik Gunnar Helins bilder:

"Han är en fotograf som är nästan osynlig under arbetet, som på ett gåtfullt sätt lyckas frysa fast de exakta detaljerna i varje scen. Jag blev förvånad över att träffa en person som så klart kan fånga det jag själv inte ser. Utan att jag visste om att det fanns. Jag upptäcker det först när jag ser hans fotografier."

Patrik Gunnar Helin kallar sig för visuell artist och arbetar med både stilla som rörliga bilder, samt kommersiellt med arkitekter och ljusdesigners där han har sin specialistkompetens.

Ytterligare information: Patrik Gunnar Helin, mail@patrikgunnarhelin.com, www.patrikgunnarhelin.com, 070-551 13 17.
Konstakademien: Margareta Petersson, margareta.petersson@konstakademien.se, 073-674 57 22.

Taggar:

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar