Säsongens sista arrangemang i Dialogen äger rum den 2 december, klockan 18:00 i Konstakademiens hörsal.

Akademiledamoten Olle Granath föreläser: Svensk konst efter 1945, del 2. 
 

Dialogen är en serie samtal om konst- och arkitekturundervisning som arrangeras av Konstakademien under läsåret 2015-16, i avsikt att belysa förhållandena på högskolor och förberedande skolor i Sverige. En rad inbjudna konstnärer, arkitekter, professorer, lärare och studenter kommer att regelbundet föra dialog inför en deltagande publik under det kommande läsåret.

Alla programpunkter i Dialogen är gratis och öppna för alla. Det krävs ingen föranmälan.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera