Söndag på Konstakademien 24/11

Carl-Johan Malmberg talar om sin bok Stjärnan i foten: dikt och bild, bok och tanke hos William Blake. Musik med Jan Lundgren.

För ytterligare information, se bifogad PDF.

Taggar:

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera