Sveriges Allmänna Konstförening presenterar stolt 2015 års utställning med 150 verk av 39 konstnärer, i Konstakademiens Galleri Öst

Förstapris av Marie-Louise Ekman och 100-prisverk av EvaMarie Lindahl. Bli medlem i SAK före 18 november för en chans i årets konstlotteri med dragning 26 november.

Vad: Utställning 150 verk av 39 konstnärer
När: 13-15 november 
Plats: Konstakademien, Galleri Öst, plan 2
Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27 C (hiss), Stockholm

NY PROGRAMPUNKT
Lördag den 14 nov kl 14.00 samtalar författare Klas Gustafson och Marie-Louise Ekman om SAK:s årsbok 2015: Marie-Louise Ekmans två liv. 
Samtalet leds av  SAK:s intendent Jennie Fahlström.

Öppettider
Fredag 13 nov 10.00 -17.00
Kl 11.15 visning av utställning samt EvaMarie Lindahl presenterar sitt verk
Lion (The Look Out) och Lion At Rest 

Lördag 14 nov 10.00 -17.00 
Kl 13.00 visning av utställningen
Kl 14.00 samtal om årsboken 2015 med Marie-Louise Ekman och Klas Gustafson

Söndag 15 nov 10.00 -17.00
Kl 13.00 visning av utställningen
För mer info se SAK:s hemsida www.konstforeningen.se 

Välkomna!

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera