Välkommen till en kväll om Camille Claudel!

Elisabeth Grate Bokförlag, Konstakademien och Nationalmuseum bjuder in till en kväll om Camille Claudel.  
Under hösten gavs Michèle Desbordes ”Den blå klänningen” ut på Elisabeth Grate Bokförlag. Nationalmuseum visar samtidigt en utställning om Rodin på Konstakademien.

Irene Lindh läser ur romanen
Visning av utställningen Rodin

Onsdagen 11 november kl 18-20
Konstakademien, Fredsgatan 12
Svara om du kan komma via www.nationalmuseum.se/camilleclaudel senast den 5 november.

Se även bifogad inbjudan.

Med vänlig hälsning

Leif Eriksson

Kommunikationschef

Konstakademien
Box 16317, 103 26 Stockholm
Fredsgatan 12/Jakobsgatan 27C
Telefon +46(0)741 41 34
leif.eriksson@konstakademien.se

konstakademien.se

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera