Välkommen till en kväll om Camille Claudel! Det finns fortfarande några platser kvar.

Elisabeth Grate Bokförlag, Konstakademien och Nationalmuseum bjuder in till en kväll om Camille Claudel.
Under hösten gavs Michèle Desbordes ”Den blå klänningen” ut på Elisabeth Grate Bokförlag. Nationalmuseum visar samtidigt en utställning om Rodin på Konstakademien.

Irene Lindh läser ur romanen.
Visning av utställningen Rodin.

Onsdagen 11 november kl 18-20
Konstakademien, Fredsgatan 12

Svara om du kan komma via www.nationalmuseum.se/camilleclaudel.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera