Välkommen till en temadag om Adelcrantz och 1700-talets arkitektur. Från klockan 13.00, lördagen den 30 januari.

Den 30 januari 2016 är det 300 år sedan arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz föddes. Hans tid som preses (ordförande) 1767-1795 omfattar en av de viktigaste perioderna i Konstakademiens historia. Den belyser vi med hjälp av Fredric Bedoire, Bo Vahlne, Ulf Nordqvist och Eva-Lena Bengtsson.


Program för lördagen den 30 januari:
13.00 Hörsalen. Fredric Bedoire: Arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz
14
.00 Hörsalen. Bo Vahlne: ”Efter ritning och med god smak” – Adelcrantz och Stockholms slott
15
.00 Biblioteket. Ulf Nordqvist: Böcker ur Adelcrantz bibliotek Eva-Lena Bengtsson: Adelcrantz resedagbok från 1750/51 

Fri entré, OBS! begränsat antal platser.

Om oss

Konstakademiens ursprungliga målsättning enligt stadgarnas ändamålsparagraf är att i Sverige främja utvecklingen av målar- bildhuggar- och byggnadskonsten och andra till bildkonsten hörande konstarter.I denna uppgift ligger att förvalta det egna huset vid Fredsgatan 12 i Stockholm och dessutom ett större antal donationsfonder samt att driva ett bibliotek, genomföra utställningar, anordna föreläsningar och även ha en viss publiceringsverksamhet.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia