Art & Word Battle i Almedalen idag: kulturministern fajtas med pensel och ord

Välkommen på årets Art Battle i Almedalen där Lena Adelsohn Liljeroth (M), kulturminister, Gunilla C. Carlsson (S), Ulf Nilsson (FP) och Tina Ehn (MP) både målar och diskuterar konstens betydelse för demokratin och politikens betydelse för konstnären.

Art & Word Battle: ett kreativt panelsamtal om konstpolitik

Två dukar, fyra penslar och åtta frågor om konstpolitik.

Lena Adelsohn Liljeroth (M), kulturminister, Gunilla C. Carlsson (S), Ulf Nilsson (FP) och Tina Ehn (MP) både målar och diskuterar konstens betydelse för demokratin och politikens betydelse för konstnären.

Vilken roll har den fria konsten för det demokratiska samhället? Vad har regeringen gjort på bild- och formområdet under mandatperioden och vad är kvar att göra f ör att uppfylla vallöftena från 2010? Vilken konst- och konstnärspolitik kommer partierna att gå på val på under valåret 2014? Var går skiljelinjerna mellan partierna?

Moderator:
Katarina Jönsson Norling, konstnär och riksordförande för Konstnärernas Riksorganisation
 
Plats: Gocart Gallery, Klosterbrunnsgatan 1, Visby

Tid och dag:
Klockan 10.30 - 11.45 fredag den 5 juli
 
Arrangörer: Konstnärernas Riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Gocart Gallery i Visby


För mer information, kontakta:

Pontus Björkman, pressansvarig på KRO/KIF, pontus@kro.se, 073-771 18 50

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3300 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor och därmed göra det möjligt för konstnärer att vara yrkesverksamma.

Hornsgatan 103, plan 9

SE-11728 Stockholm
46 (0)8 54 54 20 80
www.kro.se

www.facebook.com/KIF.KRO

Om oss

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3200 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor.

Prenumerera