Skattelättnader väntas för många av Stockholms läns 5004 stiftelser

Regeringen föreslår att stiftelser för kultur, idrott och miljö ska befrias från skatt. I nuläget kan ett bidrag till en konstförening eller ett stipendium till en konstnär bli mycket kostsamt för Stockholms läns 550 kulturstiftelser, eftersom det kan leda till att stiftelsen blir skattepliktig för alla sina inkomster.

– Det är inte en dag för tidigt. Går förslaget igenom öppnas dörren för att fler stiftelser bildas med ändamålet att stödja konstnärlig verksamhet. Det skulle kunna frigöra resurser till den mycket underfinansierade samtidskonsten, säger Johan Wingestad, verksamhetschef för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF).

Av länets 5004 stiftelser har 550 kultur som ett ändamål i sin verksamhet. Den sammanlagda förmögenheten i dessa kulturstiftelser är 9,7 miljarder kronor. Med det nya lagförslaget kan avkastningen delas ut till konstnärlig verksamhet utan att riskera beskattning.

– De nuvarande 70 år gamla skattereglerna för stiftelser innebär att exempelvis vapeninköp kan skattebefrias, men inte bidrag till en ideell konsthall som satsar på samtida konst och konsthantverk. Med det nya lagförslaget kommer fler stiftelser att kunna finansiera konstnärlig verksamhet, samtidigt som skattelättnaderna frigör pengar för större utdelningar, säger Johan Wingestad.

Dagens skatteregler gäller bara stiftelser som ger pengar till vissa allmännyttiga ändamål. I nuvarande lagstiftning räknas vård och uppfostran av barn, bidrag till fattiga, utbildning, vetenskaplig forskning och bidrag till Sveriges försvar som allmännyttiga ändamål. I regeringens förslag ska även kultur, idrott och miljö räknas som allmännyttiga. Förslaget har gått ut på lagrådsremiss och förväntas träda i kraft den 1 januari 2014. Det finns över 13 000 svenska stiftelser i länsstyrelsernas databas.

Länkar:
Regeringens lagrådsremiss
Länsstyrelsernas stiftelsedatabas

Sammanställning Sveriges stiftelser, april 2013:

Län Totalt antal
stiftelser
per
län
Antal stiftelser
som har  kultur som
ett ändamål
Kulturstiftelsernas
samlade
förmögenhet
Blekinge 134 17 213 miljoner
Dalarna 255 58 417 miljoner
Gotland 85 16 94 miljoner
Gävleborg 218 40 774 miljoner
Halland 201 37 965 miljoner
Jämtland 180 33 87,5 miljoner
Jönköpings län
263 33 119 miljoner
Kalmar län 214 47 634 miljoner
Kronoberg 182 33 430 miljoner
Norrbotten 153 25 104 miljoner
Skåne 1823 195 4,5 miljarder
Stockholms län
5004 550 9,7 miljarder
Södermanland 184 37 160 miljoner
Uppsala län 997 39 142 miljoner
Värmland 245 35 123 miljoner
Västerbotten 198 30 125 miljoner
Västernorrland 255 32 864 miljoner
Västmanland 168 17 161 miljoner
Västra Götaland  
1757 185 7,3 miljarder
Örebro län 208 27 342 miljoner
Östergötland 502 47 233 miljoner
Totalt 13226 1533 27,5 miljarder


För mer information, kontakta:
Johan Wingestad, verksamhetschef för Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF)
E-post:
johan@kro.se
Mobil: 076-102 19 22

Pontus Björkman, pressansvarig för KRO/KIF
E-post:
pontus@kro.se
Mobil: 073-771 18 50

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3200 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor.

Hornsgatan 103, plan 9

SE-11728 Stockholm
46 (0)8 54 54 20 80
www.kro.se

www.facebook.com/KIF.KRO

Om oss

Konstnärernas Riksorganisation (KRO) och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare (KIF) företräder ca 3200 professionella bild- och formkonstnärer i Sverige. Vårt mål är att förbättra konstnärernas sociala och ekonomiska villkor.

Prenumerera