Enklare att jämföra bilförsäkringar

Idag lanserar Konsumenternas Försäkringsbyrå en förenklad jämförelse av bilförsäkringar. Konsumenten kan nu enkelt jämföra bolagens bilförsäkringar mot varandra, och det blir lättare att få en snabb överblick över marknadens olika bilförsäkringar.

För att konsumenten lättare ska kunna jämföra bolagen och deras försäkringsvillkor mot varandra, lanserar Konsumenternas Försäkringsbyrå nu en förenklad jämförelse. I jämförelsen sätts poäng på de delar som ingår i en bilförsäkring, och bolagen jämförs mot varandra. Det framgår även uppgifter om kundnöjdhet samt möjlighet till att få prisuppgift.

- Konsumenter kan nu på ett snabbt och enkelt sätt få en uppfattning om vilka försäkringar som ger ett mer omfattande skydd och vilka försäkringar som ger ett sämre skydd. Vår förhoppning och tro är att konsumenter blir hjälpta av den förenklade jämförelsen och får lättare att göra ett rationellt val säger Marcus Lindenius

Konsumenternas Försäkringsbyrå sätter poäng
De poäng som redovisas i den förenklade jämförelsen är satta av Konsumenternas Försäkringsbyrå. Bolagen jämförs mot varandra och det bolag som bedöms ha bäst försäkringsvillkor får högst poäng. För den konsument som själv vill jämföra försäkringsvillkoren i detalj, finns den fördjupade jämförelsen kvar.

Kundnöjdhet och prisuppgift
I den förenklade jämförelsen finns även med uppgifter om kundnöjdhet, som hämtas från den årliga mätningen som görs av Svensk Kvalitetsindex (SKI). Det finns också möjlighet att få prisuppgift på vad försäkringen kostar från några bolag.

- Under året är vår förhoppning att vi ska få med alla bolagens prisuppgifter i den förenklade jämförelsen av bilförsäkringar. Vår avsikt är också att ta fram förenklade jämförelser för övriga konsumentförsäkringar säger Marcus Lindenius.  

Jämförelsen hittar du på www.konsumenternas.se

Ytterligare information:
Marcus Lindenius, telefon: 08-522 789 69.

Taggar:

Om oss

Hos Konsumenternas Försäkringsbyrå kan alla privatpersoner få opartisk fakta och vägledning inom försäkringsområdet.

Dokument & länkar