De flesta är positiva till ett system för klädinsamling

Majoriteten av svenska folket (70%) är positiva till någon form av reglerat system för insamling av kläder. Det visar en undersökning som Konsumentfören­ing­en Stockholm (KfS) har gjort. 

 

Vi köper kläder som aldrig förr. 2009 köpte vi svenskar kläder och skor för 75 miljarder kronor, en ökning med 53 procent mellan 1999 och 2009. KfS undersökning visar att endast hälften av svenska folket (53%) har uppmärksammat debatten om att klädproduktionen har stor miljöpåverkan.

- Vi måste börja tala om vår klädkonsumtion som bara ökar. Det mesta skulle kunna återanvändas och på sikt även återvinnas. Det skulle spara miljön. Idag finns det producentansvar och därmed insamlingssystem för allt från tidningar till glasförpackningar och elektronik, men inte för textil. Det är märkligt. Men det känns bra att vi konsumenter är redo för ett sådant system, säger Louise Ungerth, chef på Konsument & Miljö på KfS.

Undersökningen visar att:

  • 27 procent tror på ett insamlingssystem med en textil-behållare vid återvinningsstationen.
  • 28 procent tror på ett pantsystem liknande det som finns för pet-flaskor.
  • 15 procent tror att båda systemen kan fungera.

- Vi kommer alltid att tycka att det är roligt att köpa kläder, därför behövs också teknikutveckling, ny design och nya material så att vi kan klä oss med så liten påfrestning på planeten som möjligt, säger Louise Ungerth. Men vi får inte glömma att det plagg som är bäst för miljön är det som aldrig tillverkats. Därför bör vi nog fundera över vår klädkonsumtion i stort.

Bifogade rapporter:

  • Vad händer sen med våra kläder? Enketundersökning, april 2011.
  • Påklädd eller avklädd? En kort översikt om våra kläder, april 2011. 

 

Undersökningen är genomförd av marknadsundersökningsföretaget YouGov. Enkäten besvarades under perioden 24 feb – 1 mars av totalt 1 014 kvinnor och män i åldern 16-74 år. Rapporten Vad händer sen med våra kläder?, april 2011 finns på www.konsumentforeningenstockholm.se . Där finns även en faktasammanställning om våra kläder, Påklädd eller avklädd?, april 2011.

För mer information:
Louise Ungerth, chef för Konsument och Miljö, 070-341 55 30, louise.u@konsumentforeningenstockholm.se
Anna Carlsson, informatör, 076-015 39 72, anna.c@konsumentforeningenstockholm.se
www.konsumentforeningenstockholm.se

Konsumentföreningen Stockholm är en medlemsorganisation med 640 000 medlemmar. Uppgiften är att göra medlemsnytta genom påverkan på den kooperativa detaljhandeln, opinionsbildning i konsumentfrågor samt att förmedla information, kunskap och medlemsförmåner. Föreningen är delägare i Kooperativa Förbundet (KF).

Taggar:

Om oss

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening med över 750 000 medlemmar. Medlemskortet heter Coop MedMera och vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. Föreningen driver inga egna butiker men är delägare i Kooperativa Förbundet (KF) och Coop Sverige AB.