Förvirrande prisinformation i matbutiker

Extrapris, Vårt pris, Multipris, Just-nu pris, Flerköp, Superklipp, Priser alla gillar, Medlemspris,
Super Duper, Super Spar, 26 % billigare, Matglada varor, Kan det bli billigare?…
Det är inget fel på fantasin när livsmedelskedjorna ska locka oss att köpa mer.

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är i grunden kritisk till det omfattande systemet med
kampanjvaror. Vi anser att det driver upp kostnader i hela livsmedelskedjan, kostnader som i
slutändan drabbar konsumenten. Samtidigt vet vi att många konsumenter uppskattar extrapriser.
Drygt hälften av 1000 tillfrågade svenskar svarar att de ofta köper produkter som är på
specialerbjudanden fastän de inte tänkt att köpa dem från början[1. Då är det viktigt att
prisinformationen är tydlig och korrekt.

KfS har med hjälp av förtroendevalda i föreningen besökt ett trettiotal livsmedelsbutiker i
Stockholmsområdet, stora som små. Vi fann bland annat:
• Att ordinariepris många gånger saknas för kampanjvaror i flygblad och på skyltar i butik.
• Att skyltar för varor till ordinariepris och för kampanjvaror ofta är förvillande lika, med
samma färgsättning och layout.
• Att flerköpspriserna -”köp fler och spara mer” - ökar. Ibland är vinsten försumbar eller så
blir det riktigt dyrt att enbart köpa ett styck.

- Prisinformationen i livsmedelsbutikerna är många gånger förvirrande. Skyltar och uttryck
signalerar ”billigt” trots att det är ordinariepris och det kan vara svårt att se hur mycket man
egentligen tjänar på att köpa extraprisvaror. Det är dags för skärpning säger Louise Ungerth, chef
Konsument & Miljö, Konsumentföreningen Stockholm

Konsumentföreningen Stockholm vill bland annat se:
• Skyltar i butikerna som med hjälp av text, färg och layout tydligt visar om en vara säljs till
kampanjpris, ordinariepris, flerköpspris eller alltid speciellt lågt pris. Prisangivelser med
röda siffror bör reserveras för tillfälliga kampanjer.
• Ordinarie priser i direktreklamen med tydlig information om vad man sparar genom att
köpa kampanjvaran eller flerköpsvaran. Om detta inte är möjligt ska ordinariepris
tillsammans med kampanjpris alltid anges tydligt i butiken på samtliga ställen där varan
exponeras.
• Om flerköp: Ange hur mycket pengar man sparar i kronor och ören på att köpa fler av
samma vara i annonser och på skylt i butik. Exempel: ”Du sparar X kr”.

Rapporten överlämnas i dag till livsmedelskedjorna, Svensk Dagligvaruhandel, Livsmedelsföretagen (Li) samt Konsumentverket.

[1]Undersökningen genomfördes i mars 2011 av The Consumer View för företaget Topp-it och omfattade förutom Sverige även
Tyskland, Spanien, Frankrike, Österike, Belgien och Ryssland. I Sverige var underlaget för webbstudien 1000 konsumenter.

För mer information:
Louise Ungerth, chef för Konsument och Miljö, 070-341 55 30, louise.u@konsumentforeningenstockholm.se
www.konsumentforeningenstockholm.se

Konsumentföreningen Stockholm är en medlemsorganisation med 640 000 medlemmar. Uppgiften är att göra medlemsnytta genom påverkan på den kooperativa detaljhandeln, opinionsbildning i konsumentfrågor samt att förmedla information, kunskap och medlemsförmåner. Föreningen är delägare i Kooperativa Förbundet (KF).

Taggar:

Om oss

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening med över 750 000 medlemmar. Medlemskortet heter Coop MedMera och vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. Föreningen driver inga egna butiker men är delägare i Kooperativa Förbundet (KF) och Coop Sverige AB.