Laszlo Kriss lämnar styrelsen i Atrium Ljungberg AB vid årsstämman den 7 april 2011

Laszlo Kriss, nuvarande styrelseordförande i Atrium Ljungberg och verkställande direktör i Konsumentföreningen Stockholm, meddelar idag att han inte längre står till förfogande för omval till styrelsen vid årsstämman den 7 april 2011.

- Vårt inflytande i styrelsen har minskat efter den ägarförändring som skett i Atrium Ljungberg. Det har förändrat arbetsprocessen i styrelsen på ett sätt som jag inte är bekväm med. För att skapa förutsättningar för ett positivt arbetsklimat i styrelsen framöver har jag efter noggrant övervägande bestämt mig för att lämna styrelsen vid årsstämman, säger Laszlo Kriss.

- Thomas Evers, som av valberedningen föreslås som ny ledamot i Atrium Ljungberg AB, är en mycket kompetent affärsjurist med stor erfarenhet av fastighetsfrågor. Genom Thomas tillförs styrelsen ytterligare en värdefull dimension, avslutar Laszlo Kriss.

För mer information:
Laszlo Kriss, tel 08-714 39 74, 070- 570 50 50, laszlo.k@konsumentforeningenstockholm.se

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening och den största av Sveriges drygt 40 konsumentföreningar. KfS grundades 1916 och har idag drygt 600.000 medlemmar. Föreningen driver ingen egen detaljhandelsverksamhet, men är delägare i Kooperativa Förbundet (KF).

Föreningens huvuduppgift är att underlätta för sina medlemmar att vara en medveten och aktiv konsument, skapa ekonomiska fördelar och erbjuda andra mervärden. Föreningen har en stark ekonomi och är den största enskilda aktieägaren i Atrium Ljungberg AB med 38 procent av kapitalet.

Om oss

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) är en medlemsstyrd ekonomisk förening med över 750 000 medlemmar. Medlemskortet heter Coop MedMera och vår huvuduppgift är att göra medlemsnytta och stärka medlemmarnas ställning som konsumenter. Föreningen driver inga egna butiker men är delägare i Kooperativa Förbundet (KF) och Coop Sverige AB.

Dokument & länkar