Kontakta vänder sig mot Konsumentverkets svartmålning av telefonförsäljare

I dag gick Konsumentverket ut med mycket hårt vinklade kommentarer med anledning av de diskussioner som förts inom callcenterbranschen kring ett införande av Mobil-NIX. Ett av många i en lång rad utspel där telefonförsäljare svartmålats. Kontakta, branschorganisation för alla som arbetar med telefonen som främsta redskap, kräver att Konsumentverket nyanserar sin bild av denna bransch. Tiotusentals arbetstillfällen står på spel.

Kontakta har länge drivit ett intensivt upprensningsarbete bland både medlemsföretag och köpare av callcentertjänster för att få bort de skrupelfria element som utnyttjar möjligheten till försäljning över telefon. Trots detta finns det fortfarande aktörer kvar som vägrar sköta sig, främst inom andra branscher än telefonförsäljningsbranschen. Dessa är lätta att identifiera via de anmälningar som inkommer till Konsumentverket. Att de år efter år får fortsätta bedriva sin verksamhet handlar snarare om bristande tillsyn från ansvarig myndighet än bristande ansvar från branschens aktörer.

– Här vill vi vara tydliga, Kontakta ser behovet av förändring. Vi står bakom väl genomtänkta och konstruerade regleringar som både tar hänsyn till konsumenters behov av trygghet och företagens behov av att kunna bedriva sin verksamhet, säger Tina Wahlroth, VD för Kontakta.

För att komma tillrätta med de problem som finns driver Kontakta även ett aktivt påverkansarbete mot ansvariga politiker. Detta är förslag som med skärpa angriper problemen, utan att riskera att driva branschens aktörer i konkurs:

-          Spela in samtalen Att det i distansavtalslagen införs ett krav på att hela samtalen ska spelas in. Tekniken existerar redan och genom att införa ett krav på detta blir det mycket enkelt att i efterhand reda ut vad som sades och inte sades under ett säljsamtal.

-          Införa en småföretagarombudsman Många av de som drabbas värst av skrupelfria telefonförsäljare är småföretagare. Regeringen bör därför införa en småföretagarombudsman som ges i uppdrag att bevaka marknaden och försvara mindre företagares intressen i domstol.

– Kontakta vill även uppmana alla de som arbetar med upphandling av callcentertjänster att ta sitt ansvar och inte på grund av snäva ekonomiska kalkyler välja företag som erbjuder orealistiska priser och resultat. Om ingen köpte tjänster av de företag som använder sig av oschyssta försäljningsmetoder skulle fenomenet snabbt försvinna, säger Tina Wahlroth.

Varje dag arbetar närmre 30 000 människor, framförallt ungdomar, runt om i Sverige, med försäljning över telefon. Av de miljoner samtal som dessa säljare ringer varje år är det endast ett fåtal som leder till anmälningar. Dagens utspel från Konsumentverket, med anledning av diskussionerna om ett införande av ett mobil-NIX, visar tydligt att de har en mycket dålig insikt i branschen.

För mer information:

vänligen kontakta Tina Wahlroth, VD Kontakta
E-post: tina.wahlroth@kontakta.se
Telefon: +46 735 66 55 22

Om Kontakta:

Kontakta är en bransch- och intresseförening för företag och organisationer som arbetar med kundkontakter på distans. Kontakta anser att försäljning och kundservice är en av näringslivets viktigaste frågor!

Taggar:

Prenumerera