Mysafety AB utesluts ur Kontakta

Kontaktas styrelse har fattat beslut om uteslutning av Mysafety AB ur Kontakta, som idag verkställs. Detta gjordes med stöd av den sjätte paragrafen i Kontaktas stadgar som säger att den medlem som handlat i strid med Kontaktas ändamål eller på annat sätt åsamkat Kontakta skada kan uteslutas.

Mysafety har under en längre tid ådragit sig ett väldigt stort antal anmälningar till bl.a. Konsumentverket. 113 stycken anmälningar fram till och med den 25 augusti, varav minst 37 av dessa direkt hänförliga till telefonförsäljning, vilket gjort företaget till ett av de mest frekvent anmälda i hela landet både totalt och inom telefonförsäljning.

Kontakta har påtalat det allvarliga i att så många konsumenter anser sig ha blivit illa behandlade och har uppmanat Mysafety att förbättra sina processer i syfte att bryta den negativa trenden. Vid en uppföljning har det dock visat sig anmälningarna fortsatt varpå styrelsen tvingats fatta ett beslut om uteslutning.

-          Medlemskapet i Kontakta är det mest värdefulla vi som organisation har att förvalta. Vi vill härmed skicka en tydlig signal om att vi inte kommer att acceptera medlemmar som agerar på ett sådant sätt att värdet i medlemskapet eller Kontaktas trovärdighet kan ifrågasättas, säger Ulf Carlshamre, styrelseordförande Kontakta.

Kontakta inhämtar löpande information om hur företag agerar på marknaden. Bland annat genom att kontrollera vilka företag som figurerar i anmälningar till Konsumentverket och DM-nämnden, via de obligatoriska självdeklarationer som alla medlemsföretag förbundit sig till att inkomma med en gång per verksamhetsår, samt via att personer hör av sig till Kontakta med information och klagomål.

Kontaktas stadgar går att finna här: http://www.kontakta.se/kontaktas-stadgar

För mer information eller frågor:

Ulf Carlshamre, ordförande Kontakta, 070-528 24 28

Tina Wahlroth, VD Kontakta, 073-566 55 22

Om Kontakta:
Kontakta bildades 1987 och är en bransch- och intresseförening för företag som arbetar med kundservice och försäljning via telefon. Kontakta ställer höga krav på sina medlemsföretag och ett medlemskap ska innebära en trygghet att företaget har underställt sig ett strikt etiskt regelverk. I dag har föreningen mer än hundra medlemsföretag och är Sveriges mest aktiva aktör för schyssta villkor för både anställda och konsumenter inom vårt område.

Taggar:

Prenumerera