Riksbankskommittén enig - Kontantupproret jublar!

Idag överlämnades det som många länge gått och väntat på, delbetänkandet SOU 2018:42 ”Tryggad tillgång till kontanter”, till finansmarknadsministern Per Bolund. Riksbankskommittén är enig om att de stora bankerna har ett särskilt ansvar för tillgången till kontanter i samhället. Medlemmarna i Kontantupproret jublar!

I slutet av 2016 tillsattes en kommitté för att utreda det penningpolitiska ramverket och riksbankslagen. Representanter från alla riksdagspartier ingår i kommittén och idag kl. 09.00 överlämnades delbetänkandet till finansmarknadsministern Per Bolund.

Riksbankskommittén menar att kontanterna inte kan tillåtas avvecklas av privata aktörer utan att riksdag och regering har tagit ställning i frågan. I delbetänkandet föreslår man att banker som erbjuder betalkonton och har en inlåning från svensk allmänhet på över 70 miljarder kronor, ska vara skyldiga att tillhandahålla kontantuttag och dagskassehantering i en sådan utsträckning att det finns en rimlig tillgång till dessa tjänster i hela Sverige.

–  Vi på Kontantupproret gläds åt förslaget som kommittén har lagt fram och är positivt inställda till de krav som ställs på bankerna. Vi har länge arbetat för att kontanterna ska lyftas inom politiken och behandlas som en demokratisk fråga. Nu gäller det att se till att bankerna sköter sin uppgift och att man i det fortsatta arbetet inkluderar alla aktörer som är i behov av kontantuttag och dagskassehantering – allt från privatpersoner och småföretagare till de större jättarna säger Björn Eriksson, initiativtagare till Kontantupproret.

Delbetänkandet läser du här.

För mer information:

Björn Eriksson, tel: 070-626 46 06

Taggar:

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi på Kontantupproret gläds åt förslaget som kommittén har lagt fram och är positivt inställda till de krav som ställs på bankerna. Vi har länge arbetat för att kontanterna ska lyftas inom politiken och behandlas som en demokratisk fråga. Nu gäller det att se till att bankerna sköter sin uppgift och att man i det fortsatta arbetet inkluderar alla aktörer som är i behov av kontantuttag och dagskassehantering – allt från privatpersoner och småföretagare till de större jättarna
Björn Eriksson, initiativtagare till Kontantupproret