Analysguiden: Fortsatt stark tillväxt

Kontigo Care fortsätter att leverera tillväxt. Den svenska marknaden för bolagets båda fokusområden alkohol och spelberoende bedöms vara värd cirka 400 miljoner kronor. Vi höjer både prognoser och riktkurs.

Kontigo Care har lanserat en eHälsolösning vid namn TripleA, som är inriktad på eftervård av alkoholmissbrukare. TripleA togs fram 2015 och har en övervakande samt preventiv funktion som kan underlätta arbetet för vårdgivare. Kan en reducerad återfallsrisk för de 50 000 patienter som söker vård varje år i Sverige styrkas finns pengar att hämta.

Under inledningen av oktober lanserades bolagets uppdaterade ehälsoplattform, Previct®. Det är en vidareutveckling av bolagets tidigare plattform. Previct® Alcohol ersätter TripleA och Previct® Gambling motsvarar TripleG. Bolaget ligger långt framme efter tidigare stora investeringar och har redan ett 70-tal kunder, varav över 50 kommuner samt omkring 20 kunder inom företagshälsovård och behand-lingshem. Därtill bearbetas ett 70-tal potentiella kunder.

Den svenska marknaden för Previct® omfattar uppskattningsvis omkring 11 500 enheter, varav två tredjedelar mot svenska kommuner. Totalmarknaden för Previct® uppskattas till totalt 400 miljoner kronor.

Kontigo Care har bruttomarginaler på cirka 85 procent. Bolaget har årliga driftskostnader på drygt 20 miljoner kronor. Att nå break-even resultat snart är därför viktigt. Resultatet för det tredje kvartalet 2017 kom in något bättre än vår prognos. Omsättningen exklusive aktiverade utgifter kom in på 1,8 miljoner kronor mot vår förväntan på 1,4 miljoner. Vår intäktsprognos för 2018 och 2019 på respektive 20 och 45 miljoner kvarstår.

Vår nya riktkurs blir 4,6 kronor per aktie i vårt basscenario (4,0). En känslighetsanalys visar på alltifrån 1,0 till 8,2 kronor per aktie i DCF-värde givet ett pessimistiskt respektive optimistiskt scenario. Vårt råd Öka kvarstår givet fortsatt tilltro till snabb intäktstillväxt framöver och något uppjusterade estimat.

Läs hela analysen på Analysguiden.

Detta är ett pressmeddelande från Analysguiden. Läs mer här.

Om oss

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) är ett teknologiföretag som utvecklar och levererar eHälsolösningar för framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Baserat på avancerad mjukvara möjliggör Kontigo Cares eHälsoplattform diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Kontigo Cares mål är att rädda liv, förutse återfall och förbättra beroendevården både i Sverige och internationellt. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala.

Prenumerera