Förändring i Kontigo Cares styrelse

Peter von Ehrenheim har beslutat sig för att utträda ur styrelsen för Kontigo Care AB från den 19 januari. 

Peter von Ehrenheim har meddelat att han av tidsskäl ej kan fullfölja sitt engagemang som styrelseledamot i bolaget. Peter von Ehrenheim kommer istället framgent att ingå i Kontigo Cares Advisory Board.

”Vi tackar Peter von Ehrenheim för hans engagemang och värdefulla bidrag till verksamheten under sin tid i styrelsen. Kontigo Care går nu in i en expansiv fas med verksamhetsutveckling och projekt som syftar till att etablera TripleA som ett självklart hjälpmedel inom beroendevården. Vi är därmed väldigt tacksamma att Peter även fortsättningsvis kommer bistå bolaget med sin kompetens i egenskap av rådgivare i bolagets Advisory Board”, säger Rune Löderup, styrelseordförande, Kontigo Care.

Enligt Kontigo Cares bolagsordning skall styrelsen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter med högst tre suppleanter. Efter Peter von Ehrenheims avgång består styrelsen av 4 styrelseledamöter. 

Allmänna frågor:
E-post: info@kontigocare.com 

IR- och pressfrågor:
Annika Johansson

Kommunikationschef och bolagsjurist, Kontigo Care AB
Telefon: 46 (0)73 970 85 57, E-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com

Kontigo Care AB har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (mHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Om oss

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) är ett teknologiföretag som utvecklar och levererar eHälsolösningar för framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Baserat på avancerad mjukvara möjliggör Kontigo Cares eHälsoplattform diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Kontigo Cares mål är att rädda liv, förutse återfall och förbättra beroendevården både i Sverige och internationellt. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar