Kontigo Care informerar om ändring av den finansiella kalendern

Kontigo Care AB (publ) (”Bolaget”) informerar idag om en ändring av Bolagets finansiella kalender, innebärande en tidigareläggning av de planerade rapportdagarna för Bolagets delårsrapporter under 2017. Ändringen föranleds av att Bolaget ytterligare önskar förbättra sin transparens till aktiemarknaden och Bolagets övriga intressenter, och den kortare tidslinjen möjliggörs av ett antal förbättrade rutiner för finansiell rapportering som införts sedan årsskiftet 2016/2017.

De nya rapporteringsdagarna för Bolagets delårsrapporter under 2017 är:

Delårsrapport januari-mars 2017                                   2017-05-15

Delårsrapport januari-juni 2017                                      2017-08-14

Delårsrapport januari-september 2017                          2017-11-06

Bolagets bokslutskommuniké för 2017 kommer vidare att publiceras 2018-02-05.                    

Allmänna frågor: 
E-post: info@kontigocare.com  

IR- och pressfrågor: 
Annika Johansson 
IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB 
Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com

Kontigo Care AB har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (mHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Om oss

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) är ett teknologiföretag som utvecklar och levererar eHälsolösningar för framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Baserat på avancerad mjukvara möjliggör Kontigo Cares eHälsoplattform diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Kontigo Cares mål är att rädda liv, förutse återfall och förbättra beroendevården både i Sverige och internationellt. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala.

Prenumerera

Dokument & länkar