Kontigo Care tecknar avtal med två kommuner för leverans av TripleA

Två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av bolagets eHälsolösning TripleA för effektiv och förstärkt vård av alkoholberoende. Tillsammans har de båda kommunerna en befolkningsmängd om cirka 55 000 invånare.  

Kontigo Care har slutit avtal med två kommuner för leverans av bolagets eHälsosystem TripleA. Inklusive de två nya kommunkunderna med deras 55 000 invånare, har Kontigo Care nu avtal med totalt 34 kommuner som tillsammans omfattar cirka 1 055 000 invånare. Utifrån nationell statistik innebär det att cirka 32 000 av dessa är alkoholister och ytterligare cirka 105 000 konsumerar alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa.  

Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh kommenterar: ”Vi välkomnar nu ytterligare två kommunkunder vilket visar att vi fortsätter att växa och stärka vår närvaro som en ledande leverantör av eHälsa till den svenska beroendevården. Vårt intensiva marknadsarbete fortlöper enligt plan och vi skapar fortsatt tillväxt genom både befintliga och nya kunder.” 

Avtalen löper tillsvidare, och representerar inget kvantifierbart ordervärde då avrop av TripleA sker fortlöpande med tillsvidareabonnemang för var enhet. Kontigo Care bedömer att avtalet inom kort kommer generera succesivt ökade intäkter för bolaget.  

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB (publ), Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post:
ir@kontigocare.com 
För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 3 maj 2017 kl 08.30 CET.

Kontigo Care AB (publ) ("Kontigo Care" eller "Bolaget") har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (eHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Taggar:

Om oss

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) är ett teknologiföretag som utvecklar och levererar eHälsolösningar för framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Baserat på avancerad mjukvara möjliggör Kontigo Cares eHälsoplattform diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Kontigo Cares mål är att rädda liv, förutse återfall och förbättra beroendevården både i Sverige och internationellt. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala.