Projekt inom Växtzon inleds med Kontigo Care och fyra kommuner

Samverkansprojektet Växtzon startar nu projektet ”e-hälsa”. I projektet deltar Kontigo Care, fyra utvalda kommuner samt Uppsala Innovation Centre. Projektet pågår under cirka fem månader med målsättningen att utvärdera en ny form av förstärkt öppen- och eftervård med avseende på vård, tid och kostnad baserad på Kontigo Cares produkt TripleA. 

Växtzon är ett samverkansprojekt där nio företagsinkubatorer och science parks i östra Mellansverige arbetar tillsammans för att fler innovativa företag i regionen ska kunna uppnå en omsättning på 100 Mkr. Kontigo Care meddelade via pressmeddelande den 4 juli att bolaget var först ut att identifieras som ett av 30 företag med hög potential som ska få tillgodogöra sig de resurser som ställs till förfogande i samverkansprojektet. Lokalt i Uppsala län drivs Växtzon av företagsinkubatorn Uppsala Innovation Centre som har rankats som världens 10:e bästa, och Europas 5:e bästa, företagsinkubator med universitetskoppling.

Inom Växtzon inleds nu projektet ”e-hälsa” där fyra kommuner i regionen kommer utvärdera effekterna av en förstärkning av sin öppenvårdsbehandling för alkoholmissbrukare genom Kontigo Cares vårdsystem TripleA. Projektet ”e-hälsa” pågår under cirka fem månader och därefter kommer slutresultatet att presenteras via en rapport och seminarium för både deltagande och andra intresserade kommuner i landet. I rapporten kommer en externt anlitad samhällsekonom att presentera en utvärdering.

”Det är glädjande att vi har fått en bra start på projektet och vi ser fram emot fortsättningen. Detta är ett mycket intressant projekt där vi får möjlighet att få en extern verifiering av hur TripleA förstärker beroendevården. Vi är självklart även glada att Kontigo Care och TripleA uppmärksammas, då det hjälper oss att sprida produkten och minska det mänskliga lidandet”, säger Kontigo Cares VD Henrik Nordlindh, i en kommentar.

Baserat på självkostnader beräknas projektet ”e-hälsa” att ge intäkter om upp till 350 000 SEK till Kontigo Care.

Allmänna frågor: 
E-post: info@kontigocare.com  

IR- och pressfrågor: 
Annika Johansson 
IR-ansvarig och bolagsjurist, Kontigo Care AB 
Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com

Kontigo Care AB har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (mHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Taggar:

Om oss

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) är ett teknologiföretag som utvecklar och levererar eHälsolösningar för framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Baserat på avancerad mjukvara möjliggör Kontigo Cares eHälsoplattform diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Kontigo Cares mål är att rädda liv, förutse återfall och förbättra beroendevården både i Sverige och internationellt. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala.