Styrelseledamot i Kontigo Care säljer aktier - kvarstår som största enskilda ägare

Kontigo Cares huvudägare tillika styrelseledamot och grundare Daniel Benitez har sålt 350 000 aktier i Kontigo Care till en enskild investerare som sedan tidigare äger en mindre aktiepost i bolaget. Avtalet om överlåtelsen tecknades efter börsens stängning den 3 mars 2017 och innebär att Daniel Benitez avyttrat 350 000 aktier á 3,70 SEK. Efter transaktionen äger Daniel Benitez 1 114 087 aktier och kvarstår som bolagets största enskilda ägare motsvarande 7,05 procent av det totala antalet aktier i Kontigo Care.

”Försäljningen har gjorts av privata skäl och jag avser att behålla mitt resterande aktieinnehav i bolaget. Kontigo Cares senaste kvartalsrapport visar en mycket positiv försäljningstillväxt och jag har fortsatt stor tilltro till bolagets framtida utveckling.”, säger Daniel Benitez i en kommentar.

Transaktionen har skett utanför marknaden och har rapporterats till Finansinspektionen i enlighet med gällande regelverk.

Allmänna frågor: E-post: info@kontigocare.com 
IR- och pressfrågor:
Annika Johansson, IR-ansvarig och bolagsjurist,
Kontigo Care AB, Telefon: 46 (0)73 970 85 57, e-post: ir@kontigocare.com 

För mer information om Kontigo Care, vänligen besök www.kontigocare.com 

Denna information är sådan information som Kontigo Care AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 mars 2017 kl 08.30 CET.

Kontigo Care AB har som målsättning att genom innovativa mobila lösningar (mHealth) förbättra beroendevården och minska lidandet för patienter och deras anhöriga. Bolagets första produkt, TripleA, ger en mer kostnadseffektiv och tillgänglig vård för alkoholberoende. Kontigo Care har ambitionen att bygga ett globalt företag med god intjäningsförmåga samtidigt som liv kan räddas, återfall kan förutses samt beroendevården förbättras för såväl beroende som medberoende. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala. Kontigo Cares aktie handlas på Nasdaq First North under kortnamnet KONT. Bolagets Certified Adviser är Eminova FK AB.

Om oss

Kontigo Care AB (publ) (”Kontigo Care”) är ett teknologiföretag som utvecklar och levererar eHälsolösningar för framgångsrik och kostnadseffektiv beroendevård. Baserat på avancerad mjukvara möjliggör Kontigo Cares eHälsoplattform diagnos, individanpassad vård och prediktion av beroendesjukdomar. Kontigo Cares mål är att rädda liv, förutse återfall och förbättra beroendevården både i Sverige och internationellt. Kontigo Care grundades 2013 i Uppsala.