24-årig kvinnlig fabrikschef får stipendium av Kungen

Hon vågade satsa på sina visioner i en traditionellt manlig miljö. Nu får Julia Kalthoff stipendiet Kompassrosen för sitt mod att som ung kvinnlig VD våga satsa på hållbarhet.

Julia Kalthoff, VD på yxfabriken Wetterlings, har tilldelats stipendiet Kompassrosen inom näringsliv för att hon som ung kvinna gått in som ledare i ett företag och vågat ställa krav om en hållbar produktion. Stipendiet kommer att delas ut av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf under Seminariet Ungt Ledarskap som äger rum den 11 april 2013 på Kungliga Slottet i Stockholm.

– Julia får stipendiet för att hon har modet att bryta mönster och fatta långsiktigt hållbara beslut som gynnat såväl kollegor, företag som miljö, säger Eva Fernvall som är ordförande för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendiekommitté.

Wetterlings är en yxfabrik i Storvik som ligger i södra Gästrikland. Företaget grundades 1880 och är Sveriges äldsta yxfabrik. Julia Kalthoff hamnade på Wetterlings när hon som 19-åring ville prova klassiskt smide. Hon fick en lärlingsplats och lärde sig allt om att smida yxor och blev därefter erbjuden tjänsten som platschef och sedermera VD, en stor utmaning då företaget var i svårt ekonomiskt läge.

– Mitt ledarskap är baserat på visioner. Vi har gått tillbaka till rötterna och har högre fokus på hantverk, vilket är radikalt idag när vissa säger att det är omöjligt att driva styckproducerande tillverkning i Sverige. Men just genom dessa förändringar har vi ökat omsättningen och vinsten, lyckats anställa fler och vända företaget, säger Julia Kalthoff.

Stipendiet Kompassrosen delas ut årligen av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Det delas ut till tre unga människor som har visat mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga och som är goda förebilder för andra. Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap bildades inför Kungens 60-årsdag med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen.

Bilder på Julia Kalthoff 

Bifogat i pressmeddelandet finns en bild på Julia. Under dagen publiceras bilder från stipendieutdelningen och seminariet på www.ungtledarskap.se. Dessutom kommer en film om vardera stipendiat att publiceras.

Följ gärna seminariet via twitter och #ungtledarskap.

Fakta

På Seminariet Ungt Ledarskap deltar utvalda företrädare för näringsliv och den offentliga och ideella sektorn. Talare i år är journalisten och pristagaren av Nobels Fredspris 2011, Tawakkol Karman, Petter A Stordalen, ägare och ordförande för Nordic Choice Hotels samt Inga-Britt Ahlenius, civilekonom och tidigare undergeneralsekreterare för FN:s internrevision. Temat för årets seminarium är Värdebaserat ledarskap – utmaningar i en tid av fullständig transparens. För mer information se www.ungtledarskap.se.

För mer information vänligen kontakta:

Lina Rudin, presskontakt för Julia Kalthoff, 070-227 44 71

Malin Haawind, pressansvarig för Seminariet Ungt Ledarskap, 073-274 66 12

press@ungtledarskap.se

Malin Haawind, pressansvarig för seminariet Ungt Ledarskap, 073-2746612

Taggar: