Ambassadören, bloggaren och motivationscoachen samlas för det värdebaserade ledarskapet

Torsdagen den 26 april samlas 200 chefer och andra ledare från näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor på Stockholms slott för ett seminarium om ungt ledarskap. Tillsammans med talarna Sahar El-Nadi, Jan Eliasson och Kjell Enhager kommer de att diskutera och utmanas kring temat värdebaserat ledarskap i orostider.

Oro kan drabba vem som helst och var som helst, både i stort och smått. Att vara säker på, och grundad i, sina värderingar är en förutsättning och verkar som en stabil plattform för förmågan att vara en god ledare och förebild i orostider. Jan Eliasson, Sahar El-Nadi och Kjell Enhager kommer under seminariet Ungt Ledarskap att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper om värdebaserat ledarskap, något de alla tre har gemensamt.

Jan Eliasson är en av Sveriges mest respekterade diplomater med lång karriär som ambassadör, kabinettssekreterare och utrikesminister. Han har även en gedigen erfarenhet inom FN bland annat som undergeneralsekreterare, ordförande i generalförsamlingen, medlare och särskilt sändebud i Darfur. Från juli 2012 kommer Jan att ta sig an uppdraget som FN:s vice generalsekreterare. Jan är dessutom ordförande i Water Aid Foundation och en eftersökt konfliktlösare och medlare.

Sahar El-Nadi är författare, journalist och ledare från Egypten med ett specialintresse i interkulturell kommunikation och digitala mediers betydelse för dagens och morgondagens ledare. Sahar El-Nadi har blivit känd för sin kampanj Don’t Hate, Educate med syfte att skapa förståelse mellan kulturer och nationsgränser. Under 2011 deltog Sahar i den egyptiska revolutionen och rapporterade på nära håll från de historiska händelserna på Tahrir-torget genom sin blogg.

Kjell Enhager är civilekonom, golfinstruktör och eftertraktad föreläsare inom motivation och värdebaserat ledarskap. Genom åren har han utbildat och tränat en rad framgångsrika idrottsstjärnor, exempelvis svenska damlandslaget i golf, där ibland Annika Sörenstam.

Under seminariet delas stipendiet Kompassrosen ut till tre unga ledare som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga. Stipendiet är inte en slutbelöning, utan ett sätt att ta tillvara på potentialen hos unga ledare som visat gott ansvarstagande och vill fortsätta att utveckla sitt ledarskap.

Bakom det årliga seminariet Ungt Ledarskap står Scouterna och Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Seminariet utgör en mötesplats för utbyte av erfarenheter och tankar över gränser, sektorer, generationer, kulturer, organisationer och individer.

För mer information vänligen kontakta

Emma Jangö, verksamhetsledare Stiftelsen Ungt Ledarskap, 0707-60 06 26

Karin Ahlgren, pressansvarig för seminariet Ungt Ledarskap, 0732-74 66 11

Inför Kungens 60-årsdag bildades en stiftelse — Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap — med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap. Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta fram betydelsen av och bidra till utvecklingen av värdebaserat ledarskap i Sverige. Varje år delas stiftelsens stipendium, Kompassrosen, ut till tre unga män och kvinnor som i handling visat att de tagit ett ansvar utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

www.ungtledarskap.se

Det syns inte alltid utanpå, men vi är många som vet hur det känns. Att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt utvecklas som människa. Att vara scout. Det finns 40 miljoner scouter världen över, varav ca 70 000 i Sverige. Scouterna vill ge barn, ungdomar och vuxna i hela det svenska samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Scouterna gör unga människor redo för livet!

www.scout.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar

Snabbfakta

Seminariet Ungt Ledarskap 2012 seminarium är den 26 april på Kungliga slottet i Stockholm med 200 chefer och andra ledare från näringsliv, ideell sektor och offentlig sektor. Bakom det årliga seminariet Ungt Ledarskap står Scouterna och Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Seminariet utgör en mötesplats för utbyte av erfarenheter och tankar över gränser, sektorer, generationer, kulturer, organisationer och individer om värdebaserat ledarskap.
Twittra det här