Ledarskap i orostider

Idag får tre unga ledare stipendiet Kompassrosen på vardera 250 000 kronor vid seminariet Ungt Ledarskap på Stockholms slott. Seminariet samlar 200 chefer och andra ledare från näringsliv, ideell- och offentlig sektor. Tillsammans med talarna Sahar El-Nadi, Jan Eliasson och Kjell Enhager kommer de att diskutera och utmanas kring temat värdebaserat ledarskap i orostider.

Oro kan drabba vem som helst och var som helst, både i stort och smått. Att vara säker på, och grundad i, sina värderingar är en förutsättning och verkar som en stabil plattform för förmågan att vara en god ledare och förebild i orostider.

– Med en fast värdegrund kan vi hämta kraft både från medgångar och motgångar. Jag anser det viktigt att ge mitt bidrag till nästa generation ledare i Sverige och världen, säger Jan Eliasson som är en av talarna på seminariet.

Jan Eliasson kommer tillsammans med Sahar El-Nadi och Kjell Enhager att dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper kring värdebaserat ledarskap.

Det är en stor ära för mig att få tala på Seminariet Ungt Ledarskap som hedrar unga ledare i Sverige. Temat för seminariet är nära knutet till mitt mål i livet: att nå ut över gränser som ras, hudfärg och tro och utbyta kunskap och livserfarenheter. Jag tror att värdebaserat ledarskap är vårt enda hopp för att skapa en bättre värld, säger Sahar El-Nadi som är en av talarna på seminariet.   

Stipendiet Kompassrosen delas ut av Stiftelsen Ungt Ledarskap och överlämnas av Hans Majestät Konungen. Stipendiet är inte en slutbelöning, utan ett sätt att ta tillvara på potentialen hos unga ledare som visat gott ansvarstagande och som vill fortsätta att utveckla sitt ledarskap. Stipendiaterna kommer från spridda branscher och de utmärks av att de har visat på mod, omtanke och handlingskraft. Årets stipendiater är:

  • Arvid Morin, grundare av företaget Ung Omsorg, får stipendiet inom näringsliv då hans samhällsengagemang och ledarskap har gett ungdomar mod och möjligheter att utvecklas och på samma gång visat omtanke om våra äldre.
  • Thea Boman, fastighetschef på Herrljunga kommun, får stipendiet inom offentlig sektor då hon med stor empati och handlingskraft har förankrat goda värderingar i sitt dagliga arbete och därmed lyft både medarbetare och organisation.
  • Julia Mjörnstedt, grundare av och generalsekreterare för organisationen Ung Cancer, får stipendiet inom ideell sektor då hon med passionerad vilja, kreativt arbete och mod att finnas till när det är svårt, har gjort skillnad för cancersjuka ungdomar.

Alla tre stipendiaterna tar avstamp i starka värderingar när de leder och de får andra i sin omgivning att växa.

– Det här är verkligen tre eldsjälar som åstadkommit påtaglig förändring i sina respektive verksamheter. Vi är glada att kunna ge dem en skjuts i deras fortsatta utveckling som ledare och uppmuntra dem att fortsätta hjälpa andra människor att växa, säger Eva Fernvall, ordförande för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendiekommitté.

För mer information vänligen kontakta

Karin Ahlgren, pressansvarig för seminariet Ungt Ledarskap, 0732-74 66 11

Följ gärna seminariet via twitter och #ungtledarskap.

Inför Kungens 60-årsdag bildades en stiftelse — Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap — med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap. Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta fram betydelsen av och bidra till utvecklingen av värdebaserat ledarskap i Sverige. Varje år delas stiftelsens stipendium, Kompassrosen, ut till tre unga män och kvinnor som i handling visat att de tagit ett ansvar utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

www.ungtledarskap.se

Det syns inte alltid utanpå, men vi är många som vet hur det känns. Att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt utvecklas som människa. Att vara scout. Det finns 40 miljoner scouter världen över, varav ca 70 000 i Sverige. Scouterna vill ge barn, ungdomar och vuxna i hela det svenska samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Scouterna gör unga människor redo för livet!

www.scout.se

Kort information om stipendiet Kompassrosen

Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta fram betydelsen av och bidra till utvecklingen av värdebaserat ledarskap i Sverige. Stipendiet Kompassrosen har instiftats som en del i det arbetet. Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga män och kvinnor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

Stipendiet innefattar tre kategorier och delas årligen ut till en person inom näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor. Stipendiet innebär att stipendiaten får 250 000kr för att fortsätta att utveckla sitt ledarskap genom exempelvis utbildning, mentorprogram och annan verksamhet med tydlig koppling till en utbildningsinsats.

Kort information om seminariet Ungt Ledarskap

Seminariet Ungt Ledarskap är årligt återkommande och har varje år ett aktuellt tema kopplat till ungt värdebaserat ledarskap. Scouterna och Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap arrangerar tillsammans seminariet och det är Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf som står värd. Seminariet utgör en mötesplats för utbyte av erfarenheter och tankar över gränser, sektorer, generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessutom delas stipendiet Kompassrosen ut under seminariet.


Taggar:

Snabbfakta

Seminariet Ungt Ledarskap är årligt återkommande och har varje år ett aktuellt tema kopplat till ungt värdebaserat ledarskap. Scouterna och Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap arrangerar tillsammans seminariet och det är Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf som står värd. Seminariet utgör en mötesplats för utbyte av erfarenheter och tankar över gränser, sektorer, generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessutom delas stipendiet Kompassrosen ut under seminariet.
Twittra det här

Citat

Med en fast värdegrund kan vi hämta kraft både från medgångar och motgångar. Jag anser det viktigt att ge mitt bidrag till nästa generation ledare i Sverige och världen
säger Jan Eliasson som är en av talarna på seminariet
Det här är verkligen tre eldsjälar som åstadkommit påtaglig förändring i sina respektive verksamheter. Vi är glada att kunna ge dem en skjuts i deras fortsatta utveckling som ledare och uppmuntra dem att fortsätta hjälpa andra människor att växa
säger Eva Fernvall, ordförande för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendiekommitté