Matematikinspiratör får stipendium av Kungen

Att bli bra på matte är som att gå på gymmet och träna. Det säger Farid Nolen som får stipendiet Kompassrosen för sina insatser med att sporra skolungdomar att lära sig matematik.

32-åriga Farid Nolen har tilldelats stipendiet Kompassrosen inom offentlig sektor för sina insatser med att involvera unga att motivera varandra i matematik. Stipendiet kommer att delas ut av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf under Seminariet Ungt Ledarskap som äger rum den 11 april 2013 på Kungliga Slottet i Stockholm.

– Farid får stipendiet för att han alltid sätter ungdomarna i främsta rummet och leder utvecklingen genom att öka kunskapen om matematik för dagens unga, säger Eva Fernvall som är ordförande för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendiekommitté.

Farid Nolen har inspirerat unga att bli kreativa problemlösare ända sedan han pluggade teknisk fysik på Chalmers tekniska högskola. År 2005 grundade han den ideella föreningen Intize som engagerar studenter från Chalmers tekniska högskola och Göteborgs universitet som mentorer i matematik för gymnasieelever. Idag är Farid Nolen projektledare på Västsvenska Handelskammaren där han driver projektet Mathivation för att öka ungas självförtroende och motivation i matematik. Under 2012 mötte Farid Nolen omkring
13 000 elever på grund-, gymnasie- eller högskolor runt om i Sverige.

– Att bygga matematisk styrka är som att gå på gymmet. Det är motståndet i de tre sista armhävningarna, när du går förbi din gräns, som bygger den nya muskeln. Det motståndet upplever du i matten när du inte fattar, och det är när du fortsätter uthålligt och nyfiket som du utvecklar din förmåga att analysera, generalisera och se mönster, säger Farid Nolen.

Stipendiet Kompassrosen delas ut årligen av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Det delas ut till tre unga människor som har visat mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga och som är goda förebilder för andra. Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap bildades inför Kungens 60-årsdag med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen.

Bilder på Farid Nolen

Bifogat pressmeddelandet finns en bild på Farid. Under dagen publiceras bilder från seminariet och stipendieutdelningen på www.ungtledarskap.se. Dessutom kommer filmer om stipendiaterna att publiceras. Följ gärna seminariet via twitter och #ungtledarskap.

Fakta

På Seminariet Ungt Ledarskap deltar utvalda företrädare för näringsliv och den offentliga och ideella sektorn. Talare i år är journalisten och pristagaren av Nobels Fredspris 2011, Tawakkol Karman, Petter A Stordalen, ägare och ordförande för Nordic Choice Hotels samt Inga-Britt Ahlenius, civilekonom och tidigare undergeneralsekreterare för FN:s internrevision. Temat för årets seminarium är Värdebaserat ledarskap – utmaningar i en tid av fullständig transparens. För mer information se www.ungtledarskap.se

För mer information vänligen kontakta:

Catarina Schlager, presskontakt för Farid Nolen, 073-229 02 12

Malin Haawind, pressansvarig för Seminariet Ungt Ledarskap, 073-274 66 12

press@ungtledarskap.se

Malin Haawind, pressansvarig för seminariet Ungt Ledarskap, 073-2746612

Taggar: