Stipendiat lyckas med integration i Kroksbäck genom scouting

Genom scoutverksamheten och den fina värdegrund som ligger till grund för scouting vill jag öka integrationen och ge de unga i området en utvecklande fritid, säger Emelie Blondin Köhler som får stipendiet Kompassrosen för att hon är en förebild som ledare.

18-åriga Emelie Blondin Köhler har i hård konkurrens tilldelats stipendiet Kompassrosen inom ideell sektor för sina insatser som ledare för unga, bland annat genom ett integrationsprojekt där hon startat scoutverksamhet bland socialt utsatta ungdomar i Kroksbäck i stadsdelen Hyllie i Malmö. Stipendiet kommer att delas ut av Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf under Seminariet Ungt Ledarskap som äger rum den 11 april 2013 på Kungliga Slottet i Stockholm.

– Emelie får stipendiet för att hon agerar utifrån sina goda värderingar och för att hon skapar en delaktighet som gett många unga ett avstamp in i den vuxna världen. Hon har en stark inre kompass som styr hennes ledarskap och hon får andra att växa, säger Eva Fernvall som är ordförande för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendiekommitté.

 Ibland har jag upplevt det som tufft men jag har ändå alltid sett vikten av att handla efter mina värderingar. Det har gjort mig självständig och modig, säger Emelie Blondin Köhler.

Emelie Blondin Köhler är engagerad på många olika sätt. Som scoutledare jobbar hon för att öka integrationen i Malmö genom att bjuda in socialt utsatta ungdomar att bli scouter.

 De unga ska ha en verklig chans att jobba med språk och förståelse för omvärlden. I verksamheten ingår därför studiebesök, utflykter och samarbeten mellan andra scoutföreningar. Jag tror och hoppas verkligen att jag med mitt projekt inspirerar och uppmuntrar till liknande samhällsengagemang, säger Emelie Blondin Köhler.

Hon har även varit aktiv inom simhoppningssporten i flera år och är idag simhoppsinstruktör för vuxna simhoppare. Hon hade planer på att bli professionell simhoppare, men en skada satte stopp för det.

– Jag är kvar i idrottsvärlden och arbetar för ett kravlöst idrottsutövande där det främsta syftet är att det ska vara mentalt utvecklande och framförallt kul, säger Emelie Blondin Köhler.

Stipendiet Kompassrosen delas ut årligen av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Det delas ut till tre unga människor som har visat mod, omtanke och handlingskraft utöver det vanliga och som är goda förebilder för andra. Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap bildades inför Kungens 60-årsdag med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån de värderingar som kommer till uttryck i scoutrörelsen.

Bilder på Emelie Blondin Köhler

Bifogat pressmeddelandet finns en bild på Emelie. Under dagen publiceras bilder från seminariet och stipendieutdelningen på www.ungtledarskap.se. Dessutom kommer filmer om stipendiaterna att publiceras. Följ gärna seminariet via twitter och #ungtledarskap.

Fakta

På Seminariet Ungt Ledarskap deltar utvalda företrädare för näringsliv och den offentliga och ideella sektorn. Talare i år är journalisten och pristagaren av Nobels Fredspris 2011, Tawakkol Karman, Petter A Stordalen, ägare och ordförande för Nordic Choice Hotels samt Inga-Britt Ahlenius, civilekonom och tidigare undergeneralsekreterare för FN:s internrevision. Temat för årets seminarium är Värdebaserat ledarskap – utmaningar i en tid av fullständig transparens. För mer information se www.ungtledarskap.se.

För mer information vänligen kontakta:

Nina Fleck, presskontakt för Emelie Blondin Köhler, 070-740 83 00

Malin Haawind, pressansvarig för Seminariet Ungt Ledarskap, 073-274 66 12

Taggar: