Tre unga ledare får idag varsitt stipendium för mod, omtanke och handlingskraft

Emilie Blondin Köhler, Farid Nolen och Julia Kalthoff tar idag emot stipendiet Kompassrosen som årligen delas ut av Stiftelsen Ungt Ledarskap och överlämnas av Hans Majestät Konungen vid seminariet Ungt Ledarskap. 

Genom det årliga utdelandet av stipendiet Kompassrosen lyfts tre unga förebilder fram. Alla tillämpar ett värdebaserat ledarskap och genom att synligöra deras insatser i samhället vill stiftelsen inspirera andra unga att våga leda sig själva och andra.

Stipendiaterna tar emot Kompassrosen för att de visat gott ansvarstagande och viljan att fortsätta utveckla sitt ledarskap. Stipendiaterna utmärks av att de har visat på mod, omtanke och handlingskraft.

Årets stipendiater är:

  • Emilie Blondin Köhler, 18 år, aktiv scout och simhoppare. Emilie tilldelas stipendiet inom ideell sektor för sina insatser som ledare för unga, bland annat i ett integrationsprojekt där socialt utsatta ungdomar bjuds in till en aktiv fritid i Scouterna.
    För mer information vänligen kontakta presskontakt Nina Fleck, 070-740 83 00.

  • Farid Nolen, 32 år, grundade Mathivation och Intize. Farid tilldelas stipendiet inom offentlig sektor för sina insatser med att ge unga ett nytt perspektiv på matematiken.
    För mer information vänligen kontakta presskontakt Catarina Schlager, 073-22 90 212.

  • Julia Kalthoff, 24 år, VD på yxfabriken Wetterlings. Julia tilldelas stipendiet inom näringsliv för att hon som ung ledare gått in i ett tillverkningsföretag och vågat ställa krav om en hållbar produktion.
    För mer information vänligen kontakta presskontakt Lina Rudin, 070-227 44 71.

Stipendiaterna har valts i hård konkurens med över 500 nominerade unga ledare. De valdes ut för att de är goda förebilder för både oerfarna och erfarna ledare och får idag ta emot 250 000 kronor vardera som ska användas för utveckling av deras personliga ledarskap.

Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap bildades inför Kungens 60-årsdag med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap utifrån scoutrörelsens värderingar. Scouterna gör unga redo för livet och representerar ett värdebaserat ledarskap, vilket ger goda effekter för samhället.

Stipendierna delas ut idag på Stockholms Slott samtidigt som seminariet Ungt Ledarskap hålls. Temat för årets seminarium är ”Värdebaserat ledarskap – utmaningar i en tid av fullständig transparens”. Talare är H. M. Konungen, fredspristagare Tawakkol Karman, Inga-Britt Ahlenius och Petter A Stordalen.

Under dagen publiceras bilder från stipendieutdelningen och seminariet, samt filmer om stipendiaterna på www.ungtledarskap.se. Följ gärna seminariet via twitter och #ungtledarskap.

Anmälan och frågor: press@ungtledarskap.se ange förnamn, efternamn och mediekanal.
Malin Haawind, pressansvarig för Seminariet Ungt Ledarskap, 073-274 66 12

press@ungtledarskap.se

Malin Haawind, pressansvarig för seminariet Ungt Ledarskap, 073-2746612

Taggar: