Ung fastighetsförebild får ledarskapsstipendium ur Kungens hand

Idag den 26 april tilldelas Thea Boman, fastighetschef på Herrljunga kommun, stipendiet Kompassrosen på 250 000 kronor av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiet överlämnas av Hans Majestät Konungen vid ett seminarium om ungt ledarskap på Stockholms Slott. Thea premieras bland annat för att hon tog över en arbetsgrupp som var starkt mansdominerad och med hög medelålder, där hon har lyckats lyfta gruppens värderingar samtidigt som hon visat en professionell och drivande egenskap för att utveckla både gruppen och verksamheten.

Thea, 24 år, är född och uppvuxen i Gävle, har studerat i Uppsala och bor nu i Göteborg. När Thea växte upp så ägnade hon mycket tid åt idrotten, men det som genomsyrade hennes personlighet var det brinnande intresset för konstruktion. Hon spenderade mycket tid med att bygga, skruva isär saker för att sedan skruva ihop det igen, se och lära. Hon gav inte upp när hon misslyckades utan försökte igen. Nu arbetar Thea som fastighetschef, vilket innebär många olika arbetsuppgifter men hennes viktigaste uppgifter anser hon själv är personalansvaret.

– Thea får stipendiet inom offentlig sektor då hon med stor empati och handlingskraft har förankrat goda värderingar i sitt dagliga arbete och därmed lyft både medarbetare och organisation, säger Eva Fernvall, ordförande för Konungens Stiftelse Ungt Ledarskaps stipendiekommitté.

Thea är en av de tre unga ledare som 2012 får stipendiet Kompassrosen. Stipendiet är inte en slutbelöning, utan ett sätt att ta tillvara på potentialen hos unga ledare som visat gott ansvarstagande och som vill fortsätta att utveckla sitt ledarskap. Stipendiaterna kommer från spridda branscher, men en sak har de gemensamt: de får andra i sin omgivning att växa, genom ett ledarskap som tar avstamp i deras egna värderingar. Alla tre utmärks av att de visat på mod, omtanke och handlingskraft.

– Jag är otroligt stolt och tacksam över stipendiet. Jag ser det som ett kvitto på att jag är på väg i rätt riktning. Jag är stolt över det arbete jag utför och det arbete mina medarbetare utför, utan dem och deras utmaningar hade jag aldrig utvecklats lika snabbt, säger Thea.

Thea har arbetat hårt för att hitta en plats för alla, med arbetsuppgifter som de känner sig trygga med. Hon försöker se till varje enskild individ och samtidigt få dem att gå åt samma håll. De har skapat tydligare arbetsrutiner och lagt grunden för en god kommunikation där arbetsgruppen tillsammans försöker lyssna in allas synpunkter. Samtidigt har Thea också vågat ställa krav. Det skapade till en början en del missnöje, men de som motsatt sig har också börjat inse att det behövs för att genomföra ett bra arbete och få ett bättre arbetsklimat.

– Jag tycker att det är viktigt att se till varje enskild individ samtidigt som jag arbetar med att få alla åt samma håll. Att känna tillit till sina medarbetare är vitalt, för att det ska bli verklighet måste man kunna lita på varandra och ha en ärlig kommunikation för att kunna utvecklas och genomföra ett bra arbete, säger Thea.

Stipendiet delas ut på seminariet Ungt Ledarskap som samlar 200 chefer och andra ledare från näringsliv, ideell- och offentlig sektor. Tillsammans med talarna Sahar El-Nadi, Jan Eliasson och Kjell Enhager kommer det diskuteras och utmanas kring temat värdebaserat ledarskap i orostider.

De två andra stipendiaterna är Arvid Morin, grundare av företaget Ung Omsorg, och Julia Mjörnstedt, grundare av och generalsekreterare för organisationen Ung Cancer.

Bilder på Thea Boman

Bifogat pressmeddelandet finns en bild på Thea. Under dagen publiceras bilder från seminariet och stipendieutdelningen på www.ungtledarskap.se. Dessutom kommer en film om vardera stipendiat att publiceras.

Följ gärna seminariet via twitter och #ungtledarskap.

För mer information vänligen kontakta

Karin Sannerud, presskontakt för Thea Boman, 0704-38 97 50
Karin Ahlgren, pressansvarig för seminariet Ungt Ledarskap, 0732-74 66 11

Kort information om stipendiet Kompassrosen

Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta fram betydelsen av och bidra till utvecklingen av värdebaserat ledarskap i Sverige. Stipendiet Kompassrosen har instiftats som en del i det arbetet. Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga män och kvinnor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

Stipendiet innefattar tre kategorier och delas årligen ut till en person inom näringsliv, offentlig sektor och ideell sektor. Stipendiet innebär att stipendiaten får 250 000kr för att fortsätta att utveckla sitt ledarskap genom exempelvis utbildning, mentorprogram och annan verksamhet med tydlig koppling till en utbildningsinsats.

Kort information om seminariet Ungt Ledarskap

Seminariet Ungt Ledarskap är årligt återkommande och har varje år ett aktuellt tema kopplat till ungt värdebaserat ledarskap. Scouterna och Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap arrangerar tillsammans seminariet och det är Hans Majestät Konung Carl XVI Gustaf som står värd. Seminariet utgör en mötesplats för utbyte av erfarenheter och tankar över gränser, sektorer, generationer, kulturer, organisationer och individer. Dessutom delas stipendiet Kompassrosen ut under seminariet.

Inför Kungens 60-årsdag bildades en stiftelse — Konung Carl XVI Gustafs Insamlingsstiftelse Ungt Ledarskap — med ändamålet att främja ungdomars utbildning i ledarskap. Stiftelsen Ungt Ledarskap arbetar för att lyfta fram betydelsen av och bidra till utvecklingen av värdebaserat ledarskap i Sverige. Varje år delas stiftelsens stipendium, Kompassrosen, ut till tre unga män och kvinnor som i handling visat att de tagit ett ansvar utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap.

www.ungtledarskap.se

Det syns inte alltid utanpå, men vi är många som vet hur det känns. Att uppleva äventyr tillsammans med andra i en stor internationell gemenskap och samtidigt utvecklas som människa. Att vara scout. Det finns 40 miljoner scouter världen över, varav ca 70 000 i Sverige. Scouterna vill ge barn, ungdomar och vuxna i hela det svenska samhället möjlighet till en utvecklande och rolig fritid. Scouterna gör unga människor redo för livet!

www.scout.se

Taggar:

Media

Media

Dokument & länkar